Logo zámeček Domaine de Bellevue ve Francii

Logo pro zámeček Domain de Bellevue
ve Francii

Logo a firemní tiskoviny pro zámek v západní Francii

projekt: tvorba loga a logomanuálu
klient: Domaine de Bellevue
místo: Saint Just Le Martel, Francie
výstupy: logo, vizitky, dopisní papír, obálky, razítko, informační venkovní cedule

„Tato práce byla pro nás obohacující. Když jsme začali pracovat na tvorbě loga, nejprve jsme prozkoumávali hlouběji obor heraldiky, francouzskou historii a taky historii místa kolem Saint Just Le Martel.„

Anotace

Zadáním byly 4 prvky, které se měly stát součástí loga a pro které jsme vytvořili unikátní vzhled.
– dubové stromy kolem zámečku
– štika žijící v nedaleké řece Vienna
– divoké prase, žijící po staletí v tomto kraji
– napoleonský orel – symbol vítězství a síly

Jméno zámku jsme umístili do „stuhy“ pod erbem. Při některých aplikacích lze použít stuhu samostatně.